lördag 15 december 2012

Framtidens media

Watching tv, listening to musac from NYS by dlichaw, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by dlichaw

Hur ser framtiden ut för tidningar, tidskrifter, film, TV och radio, huvudpelarna i vår medievärld under de senaste 50 åren? Det senaste nyhetsbrevet från Futurewise handlar om Framtidens mediaoch ger en fascinerande insikt i de förändringar som pågår inom mediebranschen. Försäljningssiffror för papperstidningar krympar varje månad och även om många stora tidningar provar olika former av betalväggar på webben är det fortfarande svårt att ta betalt för nyheter.

Tidskrifter verkar ha en mer stabil marknad men skiftet från papper till e-tidskrifter i synnerhet anpassade till surfplattor är tydligt igång. Film ses ytterst sällan på bio och även om vi tittar fortfarande på TV lika mycket som förr så tittar vi på flera kanaler och allt mer via webb-TV. Slutsatsen är att alla traditionella medier blir digitala och att vi inte kan dela upp de i så tydliga fack som förr.

- Så var landar allt? Man kan säga att det inte finns någon traditionell media i framtiden. Alla mediekanaler är att betrakta som digitala. Att skilja på olika medieformer kommer att bli oväsentligt ur ett användarperspektiv. Vi kommer se en fortsatt fragmentering i mikromedia där det självvalda blir helt avgörande. Sociala funktioner och rekommendationer kommer i en förlängning att ersätta all form av tablåer.

Prenumerera på nyhetsbrevet Futurewise.

Inga kommentarer: