måndag 4 april 2016

Alla som kan ta högskoleexamen ska ha chansen

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat högskolans arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter från underrepresenterade grupper. Engagemanget inom högskolan är stort, men arbetet måste bli mer strukturerat om fler med olika bakgrund ska känna sig välkomna i den akademiska världen.

– Det är viktigt för demokratin att alla som kan klara av en högre utbildning ser högskolestudier som ett möjligt val i livet, säger Ulf Melin, generaldirektör på UHR. Sverige har inte råd att missa några framstående studenter i framtiden.

Sammansättningen av högskolestudenter ska spegla samhällets mång­fald, ge nya kunskapsper­spektiv och bredare erfarenheter. Med heterogena stu­dent­grupper blir studenterna redo att möta samhällets mångfald.

Universitet och högskolor ska bredda rekrytering till högskolan, men det är dubbelt så vanligt att studera vid högskolan om man har högskoleutbildade föräldrar. Bristande studietradition får många att välja bort högskolan, men bland annat kön, utländsk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, skillnader mellan stad och landsbygd kan påverka vilka som studerar.

UHR förordar även att universitetet och högskolor ska återrapportera sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande till regeringen.

Rapporten om breddad rekrytering finns tillgänglig på uhr.se .

Inga kommentarer: