söndag 17 april 2016

Lär dig (åter)använda öppna lärresurser

Vill du lära dig mer om hur du använder öppna lärresurser i din undervisning kan du registrera dig på en öppen nätbaserad kurs,
Lär dig (åter)använda öppna lärresurser, som startar 25 april. Det handlar om hur du hittar bilder, filmer, lektioner, övningar, quizzar mm som du får återanvända och även anpassa till egna behov. Desutom kan du lära dig hur du kan dela med dig av dina egna lärresurser. Kursen tar fyra veckor och är öppen för alla utbildare inom alla utbildningsnivåer. 

- Denna online-kurs handlar om att upptäcka, använda och återanvända öppna lärresurser (Open Educational Resources - OER) i undervisningen. Tillsammans kommer vi att undersöka hur man kan välja och använda material som har skapats av andra och diskutera delning av resurser på nätet. Kursen vänder sig brett till alla som vill börja använda OER i undervisningen och de som redan gör det men som letar efter en möjlighet att skapa och dela sina egna resurser för undervisning.

Varje kursmodul innehåller artiklar att läsa, inspelade föreläsningar, ett webinar och möjlighet att diskutera med andra deltagare och kursledarna. Efter varje modul har du möjlighet att lämna in en uppgift för att få ett badge/märke. I slutet av kursen kan du få ett kursintyg. En engelsk version av kursen har redan genomförts och du kan fritt se alla avsnitt och läsa diskussionen i efterhand. Kursen hålls även på polska och pågår just nu.

Kursen är en del av det europeiska projektet ExplOERer, där Göteborgs universitet är en av sex partnerorganisationer.

Anmäl dig direkt på kursens hemsida.

Inga kommentarer: