onsdag 27 april 2016

EduSpaces - en öppen resurs om lärmiljöer


EduSpaces är ett Erasmus+ projekt om nya miljöer för lärande med partners från Polen, Tyskland och Sverige, där Rektorsakademien utveckling (RAU) står för den svenska delen av samarbetet. Nu släpper den svenska delen av EduSpaces sin site, som samlar artiklar från Sverige, Polen och Tyskland. Artiklarna består av intervjuer där lärare och skolledare delar med sig av sina erfarenheter kring lärmiljöns betydelse. En lärmiljö där digitalisering nu är en självklarhet.


- Här på siten har vi valt ut artiklar som vi tror kan vara av intresse för dig som funderar på göra förändringar i lärmiljön. Hur ser andra lärares erfarenheter ut? Varför har de valt att förändra? Vad kan man göra om det inte blir som man har tänkt? Projektet har identifierat tre bärande principer för lärmiljön; den fysiska, den digitala och den sociokulturella och hoppas kunna fortsätta uppdatera sidan med inlägg från olika personer som har intressanta erfarenheter kopplat till lärmiljö.

Syftet med projektet är att genom samtal och intervjuer med lärare och skolledare i de olika länderna undersöka vad begreppet lärmiljö står för på 2000-talet i ett vidare perspektiv än det traditionella klassrummet. Projektet har också valt ut ett antal utmaningar kopplat till lärmiljö som vi har försökt möta upp i våra artiklar. Målgruppen är framförallt skolor i östra Europa där behovet av att modernisera sina skolmiljöer är omfattande. Därför finns också flera artiklar på engelska.

Källa: Pressmeddelande från RAUmyNewsdesk: Nu släpps EduSpaces, en öppen resurs om lärmiljöer.

Inga kommentarer: