tisdag 5 april 2016

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverket har tagit fram steg ett och två av en ny webbkurs för alla som arbetar med nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Steg tre kommer att släppas senare under våren. När en skola tar emot en nyanländ elev ska elevens kompetens bedömas och Skolverkets kartläggningsmaterial är nu obligatorisk att använda i alla skolor. Den nya webbkursen riktar sig till lärare, rektorer och studiehandledare.

Enligt Skolverkets nyhet om satsningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper:

- Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 (dnr 2016:428) är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan för att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Resultatet av kartläggningen, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp.

Kartläggningen görs på det språk som eleven behärskar bäst och det betyder att en tolk är oftast nödvändig. Den här filmen av Skolverket tar upp viktiga faktorer för lyckade samtal via tolk.Konferens
15 september ordnas en konferens i Stockholm om kartläggning av nyanländas kunskaper. Läs mer om konferensen hos Skolporten.

Inga kommentarer: