fredag 1 april 2016

Konferens om framtidens digitala prov


Digital examination testas just nu av de flesta lärosäten i landet och det finns idag många bra lösningar. Nu samlas alla intressenter till en konferens vid Umeå universitetFramtidens prov och provmiljöer, 16 – 17 juni 2016. Hur kan vi digitalisera storskaliga prov och vilka blir konsekvenserna? Vilken infrastruktur krävs för digitalisering och vilka sorters lokaler är bäst? Programmet innehåller svenska och internationella gästtalare samt symposier och diskussionsgrupper.

- Syftet med konferensen är att erbjuda en plattform för utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer, genom att samla personer som är intresserade av hur framtidens storskaliga prov och provmiljöer kan och bör se ut. Programmet kommer att innehålla presentationer av internationellt framstående forskare och praktiker, poster presentationer och diskussioner.

Konferensavgiften är 1500 kr/person fram till 30 april, därefter 2500 kr/person. Konferensavgiften inkluderar konferensdeltagande, för- och eftermiddagsfika, lunch för båda dagarna.

Inga kommentarer: