torsdag 31 mars 2016

Take Part 2016 - konferens om tillgänglighet

Tillgänglighet inom publicering är i fokus på konferensen Take Part 2016 som äger rum i Stockholm 16-18 maj. Konferensens tema är Human perspectives on inclusive publication och kommer att samla författare, förlagsrepresentanter, bibliotekarier och utbildare för att diskutera hur vi kan skapa texter, webbsidor och böcker som är tillgängliga för alla. Konferensen organiseras av Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) i samarbete med Svenska Daisykonsortiet, Internationella DAISY-konsortiet och Svensk Biblioteksförening.

- Take Part lockar mer än 400 deltagare från hela världen och är ett viktigt forum för både användare och leverantörer. Deltagarna kommer också från biblioteksvärlden och utbildningssektorn. Förutom huvudtalarna erbjuder konferensen en rad seminarier om bland annat teknisk utveckling, användbarhet och hur att nå läsare.

Bland talarna finns kulturministern Alice Bah Kuhnke, författaren David Lagercrantz, designer Patricia A Moore och många flera (information om alla talare). Prins Carl Philip kommer också att närvara.

Inga kommentarer: