måndag 7 mars 2016

Bevara dina minnen på biblioteket


Många av oss har bilder och filmer som ligger på gamla medier som VHS, Super-8, diabilder, kassettband och äldre digitala bildformat. I många fall kan vi inte ens se dem eftersom vi saknar utrustning som klarar av dem. En kort bloggpost av Peter Alsbjer, Varför inte ett memory lab? väcker en intressant idé för bibliotek - en verkstad där du kan konvertera dina gamla bilder och filmer till moderna digitala format.

Det finns redan en del bibliotek som erbjuder en sådan tjänst, till exempel Memory Lab vid Martin Luther King, Jr. Memorial Library i Washington D.C, USA. Enligt en artikel i tidningen Washingtonian, The DC Public Library’s New “Memory Lab” Lets You Digitize Old Photos and Videos, har biblioteket köpt in olika utrustningar för att konvertera gamla medier och tjänsten har blivit väldigt populär. Allmänheten får låna utrustning som de annars aldrig skulle köpa själv och får nya versioner av gamla minnen.

“This is the only space where we might regularly see people crying,” says digital curation librarian Lauren Algee.

Låntagarna får boka 3-timmars pass i labbet och får arbeta ostörda utan insyn. Det är ofta en känslig upplevelse när man ser gamla filmer och bilder för kanske fösta gången på många år.

Inga kommentarer: