torsdag 3 mars 2016

Wikipedia får talsyntes på svenska genom nytt projekt


PTS (Post- och telestyrelsen) samarbetar med Wikimedia Sverige och KTH för att göra Wikipedia mer tillgänglig för personer med synskador och lärsvårigheter. Ett pressmeddelande från PTS, PTS-finansierad talsyntes gör Wikipedia mer tillgängligt – i Sverige och världen. beskriver hur de kommer att utveckla en användargenerad talsyntes på svenska, engelska och arabiska i första hand. Projektet kommer att pågå fram till september 2017 och finansieras genom 2,8 miljoner kronor från PTS.

Den ideella organisationen Wikimedia Sverige kontaktade PTS i samband med en av PTS innovationstävlingar. PTS såg stor potential i att samarbeta kring idén om att göra Wikipedias innehåll mer tillgängligt för personer som har svårt att ta till sig information i textform. Projektet har fått namnet Wikispeech och är en talsynteslösning som kommer att finansieras av PTS och utföras av Wikimedia Sverige, Kungliga Tekniska Högskolan och Södermalms talteknologiservice.


Talsyntesen blir ett tillägg till Wikipedias program MediaWiki och en stor del av utvecklingen kommer att ske genom s. k. crowdsourcing där många individer och organisationer kan bidra. Allt det som produceras ska ha en öppen licens och ska kunna användas av andra.

- PTS arbetar ständigt för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation. Vi är glada att kunna vara med och stötta ett projekt som kan öka tillgängligheten för så många, säger Catarina Wretman, PTS ställföreträdande generaldirektör.


Inga kommentarer: