torsdag 10 mars 2016

Amerikanskt universitet där studenter slipper köpa kurslitteratur


University of Maryland University College har så gott som avskaffat tryckta kursböcker för sina studenter och nu finns all kurslitteratur som öppna kursböcker eller öppna lärresurser som alla kommer åt gratis, enligt en artikel i tidskriften Campus Technology, How to Go Textbook Free.

Processen har tagit tid och krävt ett nytt synsätt från lärarna. I stället för att bygga kursen kring en kursbok fastställer man först lärandemål och sedan väljer lärarna lämpliga lärresurser och valda delar av öppna kursböcker. Lärarna har jobbat i team tillsammans med bibliotekarier och IKT-pedagoger för att välja kursmaterial och designa kurserna. I vissa fall har de behövt producera egna lärresurser när inga befintliga resurser har passat. Villkoren är att kursmaterialet är fritt tillgängligt. Studenterna kan förstås välja att skriva ut det de vill läsa på papper men inriktningen är att allt finns på nätet. Universitetet räknar att öppna lärresurser sparar de cirka 84 000 studenter över $10 miljoner per år. 

Inga kommentarer: