tisdag 8 mars 2016

Lärarutbildning i virtuella klassrum

Nu kommer en simuleringsteknik som gör det möjligt för lärarstudenter att träna undervisning i realistiska situationer utan att möta riktiga elever. En artikel i tidskriften EdTech, Virtual Classrooms: A Vision of the Future of Teacher Training, beskriver TeachLivE, ett virtuellt klassrum med animerade elever som kan programmeras att uppträda på olika sätt i klassrummet. Läraren undervisar sina virtuella elever i tio-minuters pass och allt spelas in och analyseras efteråt. Lärarna kan testa olika situationer med många olika sorters elever: stökiga, stimmiga, ointresserade, ivriga, blyga osv.

Systemet används redan på över 80 campus i USA med goda erfarenheter. När lärarna får träna på jobbiga situationer i simulatorn blir de bättre utrustade att hantera riktiga klassrum.

“We don’t see this as replacing teaching — but it is a great tool to practice discrete skills in a classroom setting,” says Lisa Dieker, one of TeachLive’s principal investigators. "In four 10-minute sessions, teachers can experience a personalized learning environment where they have to exercise behavior management in classrooms, where the avatars misbehave, act in strange patterns, or ask difficult questions.”

Titta på denna demonstrationsfilm från TeachLivE.

Inga kommentarer: