torsdag 17 mars 2016

MOOCs fortsätter att växa


En artikel på Online Course Report, State of the MOOC 2016: A Year of Massive Landscape Change For Massive Open Online Courses, ger en bra sammanfattning av den globala MOOC-utvecklingen. Idag har cirka 570 lärosäten i världen gett en MOOC och antalet kurser ligger på cirka 4500 sedan de första storskaliga kurserna 2011. Antalet deltagare uppskattas till 35 miljoner men det får man ta med en nypa salt eftersom väldigt många registrerar sig av ren nyfikenhet och aldrig startar kursen på allvar.

Flera tydliga trender beskrivs. Vi ser allt fler nya affärsidéer kring MOOCs, framför allt avgifter för handledning, certifikat, examination och validering. Genom detta kan många MOOC-konsortier erbjuda kurspaket som leder till nya sorters examensintyg ibland speciellt anpassade till partnerföretagens behov. Många stora företag intresserar sig för MOOCs och använder dem för internutbildningar och som rekryteringsbas. Nya MOOC-varianter dyker upp hela tiden och artikeln konstaterar att den starka utvecklingen bara fortsätter och kommer att påverka högre utbildning både på gott och ont.

Inga kommentarer: