onsdag 23 mars 2016

Debattartikel kräver reformer inom högre utbildning

Utbildningssystemet är inte anpassat till dagens snabba teknikutveckling och samhällsomställningar. Det menar Gunnar Karlsson, professor vid KTH, i en debattartikel i Ny Teknik, Högskolan måste rusta för digitalt arbetsliv.

Högskolestudier kretsar fortfarande kring 3-4 år på campus och sedan är man utrustad för arbetsliv. Dagens samhälle kräver att vi måste vidareutbilda oss kontinuerligt och möjligheterna för detta livslånga lärande är idag begränsade. Ett problem som måste lösas är hur man finansierar vidareutbildning och artikeln föreslår kompetenskonton och en sorts friskolereform inom högre utbildning.

- Digitaliseringen ställer nya krav på samhället som vi måste rusta oss för att möta. Låt oss diskutera ett helt nytt system för högre utbildning, anpassat för ett arbetsliv där många av oss kommer att vara yrkesverksamma långt upp i 70-årsåldern. Vi kommer att behöva vidareutbilda och omskola oss flera gånger. Hur organiserar och finansierar vi det?

Inga kommentarer: