måndag 21 mars 2016

Interaktiv karta över europeiska universitetens insatser för asylsökande

EUA (European Universities Association) har tagit fram en interaktiv karta som visar alla initiativ som Europas universitet har tagit för att hjälpa asylsökande, EUA launches refugees welcome map. Det finns många akademiker och professionella bland alla som just nu söker asyl inom EU, främst från Syrien, Iraq och Afghanistan. Kartan visar över 150 initiativ som universitet har startat för att erbjuda olika former av kompetensutveckling, praktik och studier. Genom att sprida denna karta hoppas EUA att inspirera till flera initiativ.

- EUA hopes that by showcasing the initiatives, they might serve as examples to others and even facilitate collaboration. In fact, the map is designed to put users in direct exchange with the featured institutions and organisations. In addition, the survey will remain open for input and EUA will continuously update the map with new data as it arrives from institutions and organisations in Europe and from abroad.

Om din organisation har ett initiativ som saknas på kartan kan du fylla i en webbenkät.

Inga kommentarer: