lördag 12 mars 2016

MOOCs för högskolepoäng ger virtuell mobilitet


MOOCs kan leda till högskolepoäng om man erbjuder rättsäker examination antingen på nätet eller i traditionella salstentamen. Sex universitet från olika världsdelar ingår nu i en allians där de ska erkänna varandras MOOCs så att dessa kurser kan ingå i ordinarie utbildningar. Delft University of Technology (Nederländerna), Swiss Federal Institute of Technology (Schweiz),  Australian National University, University of Queensland (Australien), University of British Columbia (Kanada) och Boston University (USA) ingår i alliansen och hoppas att få flera partners framöver enligt en artikel i brittiska Times Higher EducationMoocs: international credit transfer system edges closer.

Om alliansen kommer igång har dessa lärosäten cirka 200 MOOCs som kan ingå. Det kan betyda att studenterna kan läsa kurser hos partneruniversitet helt på nätet och därmed få erfarenhet av virtuell mobilitet. Det betyder inte mindre fysisk mobilitet men ger allt fler studenter möjlighet till internationellt utbyte.

Enligt Anki Mulder (vice-president of education and operations, Delft University of Technology):

- Delft already works with these peer universities in student exchange programmes and so we are aware of the challenges and opportunities that come with transferring credits between universities ...
Recognising Moocs means potentially much larger numbers of students transferring credits from other institutions, which is why we are seeking to develop this alliance with the peer universities whom we know and trust,

Inga kommentarer: