tisdag 22 mars 2016

EdTech Sweden 2016 - Innovating learning

Bild: Edtech Sweden (med tillstånd)
För andra året i rad organiseras konferensen EdTech Sweden som en samlingsplats för alla som vill diskutera innovation och nytänkande inom utbildning. Årets konferens har huvudtemat Innovating learning och äger rum 20 oktober på Stockholm Waterfront.

- Vi samlar näringsliv, offentlig sektor och utbildningssektorn i ett nätverk och en mötesplats kring ett av de viktigaste områdena inom den digitala transformationen: vuxnas lärande, fortbildning och kompetens. Höstens stora mötesplats – heldagsseminariumet “Innovating Learning” – kommer att samla runt tusen deltagare med strategiskt och operativt ansvar. Årets tema kretsar kring avgörande frågor om hur innovation skapas i och utanför organisationer för att frigöra utbildningskraft för ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet.

Konferensen riktar sig till flera utbildningssektorer (universitet, högskolor, vuxenutbildning och företagsutbildning) som alla utmanas av nya modeller och möjligheter tack vare digitalisering och globalisering. Bland årets huvudtalare finns Jan Gulliksson (ordförande Digitaliserings-kommissionen), Anna Felländer (Swedbank), Vincent Zimmer (Kiron open higher education), Darja Isaksson (Ziggy's Creative Colony), Niklas Huss och Palle Lundberg (Helsingborgs stad). Förutom plenumsessioner med huvudtalare finns det fyra valbara spår: Strategy, Talent, Learning och Corporate Innovation. Mer information om innehåll och talarna kommer inom kort. Konferensen arrangeras av Rektorsakademien Utveckling AB i samarbete med partners och sponsorer.

Inga kommentarer: