tisdag 29 mars 2016

KB stödjer internationellt upprop om open access

Kungliga Bibliotek by Mal Booth, on Flickr
"Kungliga Bibliotek" (CC BY-NC-SA 2.0) by Mal Booth

Kungliga Biblioteket (KB) är ett av många universitet och bibliotek som ställer sig bakom ett upprop för öppen publicering av vetenskapliga artiklar (Open Access) som leds av tyska Max Planck-institutet enligt ett pressmeddelande från KB, KB stödjer upprop för öppen tillgång till vetenskapliga tidskrifter. Uppropet heter OA2020 och syftet är att tillsammans skapa ett system för öppen publicering av vetenskapliga publikationer som kan ersätta dagens slutna system där de flesta artiklar ligger bakom dyra prenumerationer.

KB sammanfattar de viktigaste delarna av uppropet så här:
  • En majoritet av dagens vetenskapliga tidskrifter ska omvandlas från låsta prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga i enlighet med de olika vetenskapliga ämnesområdenas särskilda förutsättningar. Samtidigt fortsätter undertecknarna att stödja nya och förbättrade former av open access-publicering.
  • Undertecknarna kommer att främja omvandlingsprocessen genom att använda resurser som tidigare lades på tidskriftsprenumerationer till att stödja hållbara affärsmodeller för open access-publicering.
  • Undertecknarna bjuder in alla som är involverade i vetenskaplig publicering – särskilt lärosäten, forskningsinstitut, finansiärer, bibliotek och förlag – till att samarbeta för en snabb och effektiv övergång.

Inga kommentarer: