fredag 15 april 2016

Biblioteksdagarna 2016


Biblioteksdagarna 2016 äger rum i år i Västerås, 11-12 maj. Konferensen är den självklara mötesplatsen för alla inom biblioteksområdet och konferensen arrangeras i samband med Svensk biblioteksförenings årsmöte.

- Biblioteksdagarna är ett unikt tillfälle för branschens aktörer att träffas och knyta kontakter, visionera om framtiden och delge varandra idéer. Frågor och ämnen som diskuteras varierar, följer och speglar samhällsutvecklingen. Biblioteksidén är inte en gång given, utan måste med jämna mellanrum återerövras. Nya uppdrag tillkommer medan andra uppgifter förändras långsamt. Biblioteksdagarna ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

I år arrangeras flera intressanta studiebesök till bibliotek och utställningar i området, bland annat 10 maj med en tjuvstartsdag. Under själva konferensen finns det en bra blandning av seminarier, workshops och intressanta talare, bland andra Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning), Erik Fichtelius (nationell samordnare, Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket), Donna Scheeder (President, IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, USA), Jodie Ginsburg, Chief Executive, Index on Censorship, UK.

Mer information och anmälan.
Se hela programmet.

Inga kommentarer: