fredag 29 april 2016

Svenska universitet bör ta täten i landets digitalisering

Svenska universitet måste ta täten i digitaliseringsarbetet, menar Darja Isaksson, medlem i regeringens innovationsråd, i en debattartikel i Vetenskapsrådets tidskrift Curie, Lärosäten viktiga för digitaliseringen. Hon är orolig att Sverige halkar efter när det gäller nya former och metoder inom högre utbildning och att vi inte drar full nytta av nätbaserad utbildning. Vi har inte insett att högre utbildning är en del av det livslånga lärandet.

Det traditionella sättet att se på utbildning som något du ska vara klar med vid 25 år håller inte.
Idag har samhället ett stort behov av att utbildning ska pågå hela livet. Därför är det inte funktionellt att universiteten huvudsakligen har utbildningar som kräver att människor tar tjänstledigt och sätter sig i skolbänken.

Hon efterlyser nya, flexibla vägar till utbildning för yrkesverksamma och för dem som vill sadla om mitt i livet och inte vill flytta från sin hemort. 

Som medlem i Innovationsrådet uppmanar hon landets lärosäten att publicera sin forskning med öppna licenser (Open Access) och dela med sig av forskningsdata enligt principerna bakom begreppet Open Science.

Forskning har vi skapat för att öka mängden mänsklig kunskap. Då är det helt galet konstigt att universitet och forskare inte står på barrikaderna och gör allt de kan för att få Open Science att ta ett gigantiskt kliv framåt.

Inga kommentarer: