torsdag 7 april 2016

Nationell strategi för skolans digitalisering


Skolverket har lämnat in ett förslag på nationell strategi för digitalisering i skolan, enligt ett pressmeddelande, Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan. Idag finns det stora skillnader mellan skolor i tillgång till digitala resurser och verktyg och hur de används i undervisningen. Strategin vill skapa en likvärdig tillgång till digitala verktyg och utjämna skillnaderna i digital kompetens som råder idag bland både elever och lärare. Strategin tar upp bland annat krav på infrastruktur, tillgång till verktyg, delning av lärresurser och framför allt kompetensutveckling av lärare. Denna kompetensutveckling handlar dels om tekniks kompetens men framför allt hur läraren använder digitala resurser på ett pedagogiskt sätt. Strategidokumentet lyfter också fram behovet av praktiknära forskning kring skolans digitaliseringen.

Enligt Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket:

- Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala verktyg. Framför allt behövs tid för att utveckla personalens kompetens. Ett viktigt exempel är hur lärarna ska planera och genomföra undervisningen så att digitala hjälpmedel bidrar till elevernas lärande och inte stör och distraherar. Skolverket bedömer att vi år 2022 ska kunna ha likvärdiga förutsättningar när det gäller digitaliseringen.

Inga kommentarer: