onsdag 13 april 2016

Webbinarium om digital examination


Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) arrangerar 27 april (15.00 - 16.00) ett webbinarium med titeln Digital tentamen och digitala prov.  Gästtalaren är Mats Brenner, Högskolan i Gävle, som har lett det nationella projektet Digital Tentamen i samarbete med SUNET.

- Mats Brenner, Högskolan Gävle presenterar och diskuterar vilka fördelar som finns med datoriserad tentamen och digitala prov. Vad behövs för planera och genomföra digitala test samt vad behöver förändras i verksamheten för att detta skall bli framgångsrikt. 

Digital examination är ett väldigt aktuellt ämne just nu. Utbildningsdepartementet har nyligen publicerat sin utredning om digitala nationella prov i skolan, Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Även detta kommer att tas upp i webbinariet.

Mer information om webbinariet (SVERD), inklusive adressen till mötesrummet.

Inga kommentarer: