måndag 25 april 2016

Handskar som översätter teckenspråk till tal

Två studenter vid amerikanska University of Washington har vunnit ett pris för sin uppfinning, handskar som översätter från teckenspråk till tal, enligt ett pressmeddelande från universitetet, UW undergraduate team wins $10,000 Lemelson-MIT Student Prize for gloves that translate sign language. Lösningen heter SignAloud och har väckt mycket intresse runt om i världen. Handskarna har sensorer överallt som registrerar alla hand- och fingerrörelser och sänder informationen trådlöst till en dator. Datorn kan sedan tolka alla tecken och omvandla dem till tal. Det har funnits program för teckenspråkstolkning tidigare men denna är lättare och mer praktisk. SignAloud är inte klar för produktion än men utvecklingen pågår.

Inga kommentarer: