måndag 6 mars 2017

Dataanalys förebygger avhopp

CC0 Public domain on Pexels
Analys av stora mängder data, s. k. learning analytics, ger oss nu möjlighet att förutse vilka studenter kommer att ha svårigheter i kursen längre fram och därmed får läraren en chans att förebygga avhopp. Ett exempel på detta finns vid amerikanska Georgia State University enligt en artikel i tidskriften Science, A computerized early warning system for students in academic trouble.

Genom att analysera statistik från tiotusentals studenters aktiviteter i lärplattformen och examinationsmoment kan systemet förutse med bra träffsäkerhet vilka nuvarande studenter som ligger i riskzonen. Studievägledare kan sedan ta kontakt med dessa studenter och erbjuda rådgivning eller stöd. Systemet har redan ökat genomströmningen i många kurser och intresse för sådana system ökar. Studenterna är medvetna att deras data analyseras på detta sätt och hittills verkar de inse fördelarna.

Inga kommentarer: