tisdag 28 mars 2017

Horizonrapport för bibliotek

Om du vill sätta dig in i de viktigaste trenderna, de största utmaningarna och de viktigaste tekniska utvecklingarna för akademiska bibliotek så bör du läsa NMC Horizon Report 2017 Library Edition. Rapporten har sammanställts av organisationen NMC (New Media Consortium) med hjälp av 75 experter från hela världen och den identifierar och beskriver nyckeltrender och utmaningar på kort, mellan och lång sikt. Mycket handlar om hur bibliotek kan arbeta med s. k. big data, att kunna analysera stora mängder data och ta fram nya intelligenta tjänster. Hur man kan utnyttja bibliotekets fysiska miljöer på nya sätt och hur man intergrerar det fysiska och det digitala tas också upp. Ytterligare områden som kommer att påverka framtidens bibliotek är artificiell intelligens (smarta system, robotar mm) och sakernas internet (allt är uppkopplat).

Tidigare skrev jag om motsvarande rapport för högre utbildning, NMC Horizon Report 2017 Higher Education Edition.

Här kommer en kort introduktionsfilm om biblioteksrapporten.

Inga kommentarer: