fredag 3 mars 2017

Det flerspråkiga klassrummet


De flesta av oss ser det som en självklarhet att alla i ett klassrum ska tala samma språk men bör vi kanske i stället lära oss att kunna hantera flerspråkighet och erkänna elevernas språkförmåga?Translanguagingeller korsspråkande är ett nytt pedagogiskt begrepp som testas i många länder, inte minst i Malmö, och en artikel på sajten Pedagog Malmö, Frågor jag ställer mig i ett flerstämmigt sorl i det flerspråkiga klassrummet, beskriver hur man som lärare kan jobba med flerspråkighet.

- Det flerspråkiga klassrummet är tillåtande. Där sätts kunskap i centrum och värdesätts oavsett vilket språk den uttrycks på. Att undervisa i det flerspråkiga klassrummet är självklart annorlunda än det var i det enspråkiga. Den förändrade språksynen kräver nya metoder och samarbete.

Idén är att eleverna får använda sina modersmål i klassrummet för att skaffa sig förförståelse inom ett ämne, i grupparbetet och även i sina uppgifter. Alla hjälper till med översättning och genom översättningsprocessen lär de sig nyttiga färdigheter. Det betyder självklart inte att eleverna inte får lära sig svenska, men deras modersmål och flerspråkighet lyfts fram som en fördel. Både läraren och eleverna får också grundläggande kunskaper om flera språk som talas i området. Artikeln ger svar på flera vanliga invändningar mot translanguaging, framför allt faran att elevernas kunskaper i svenska försvagas.

Enligt Nationellt centrum för svenska som andra språk:

- Translanguaging, eller korsspråkande som man kan kalla det på svenska, handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet.

Läs mer om translanguaging på en resurssida hos Nationellt centrum för svenska som andra språk (Stockholms universitet), Vad innebär translanguaging? Här finns länkar till rapporter och artiklar inom området.

Inga kommentarer: