torsdag 9 mars 2017

Talsyntes med TorTalk

TorTalk är ett smidigt verktyg som omvandlar text till tal. Du bara markerar texten du vill höra och du kan välja mellan 60 talarröster på 20 olika språk. Du kan också justera uppläsningshastigheten om du behöver långsammare eller snabbare uppläsning. TorTalk kan läsa även e-böcker, pdf-dokument eller inscannade texter, i princip allt som syns på skärmen.

TorTalk finns för både PC och Mac och en licens gäller för två maskiner. Målgruppen är dyslektiker, personer med lässvårigheter, som språkstöd eller för alla som föredrar att lyssna på en text.


Inga kommentarer: