onsdag 8 mars 2017

Kvalitet i nätundervisning - ny norsk guide

Vad kännetecknar god nätundervisning och vilka kvalitetskriterier måste uppfyllas? Nu finns det en ny norsk guide till kvalitet i nätundervisning som har sammanställts av organisationen Fleksibel Utdanning Norge (FUN), Kvalitet i nettundervisning - en veileder. Guiden riktas mot kursutvecklare, utbildare och utbildningsledare inom alla utbildningsområden. Den första delen handlar om kursplanering, målsättning, organisation och utvärdering medan den andra delen tar upp exempel på verktyg i olika pedagogiska sammanhang samt fördjupningsmaterial.

- Veilederen er delt i to. Den første delen baserer seg på en didaktisk relasjonsmodell og kan sies å følge et tenkt planleggingsforløp. Del 2 består av ekstra fordypningsmateriell med enda flere råd og tips, ordforklaringer, eksempler på digitale verktøy med konkrete forslag til bruk koplet opp mot læringsutbyttebeskrivelser, samt eksempler på analyse- og planleggingsverktøy for studieprogramutvikling i form av “sjekklister”.

Du kan ladda ner hela guiden från ISSUU, men du behöver först skapa ett gratiskonto (tar bara ett par minuter).

Inga kommentarer: