torsdag 23 mars 2017

Framtidens studenter

Här kommer en kort film från amerikanska Educause som visar hur dagens trender inom högre utbildning kommer att förändra utbildningslandskapet framöver. Traditionella universitet och examen kommer förstås att finnas kvar men framtidens studenter kan välja andra meriteringsformer och studievägar. Learning analytics (analys av studentdata) ger möjligheter att ge detaljerade insikter i studentens lärande, resultat, preferenser och studiemetoder. Filmen också betonar tillgänglighet som en nyckelfaktor.

Vi vet inte hur framtiden blir men om dagens trender fortsätter så kan framtidens studenter se ut så här:

Inga kommentarer: