torsdag 30 mars 2017

Handbok om lärmiljöer

Nästan alla skolor och universitet arbetar med att bygga om sina lokaler eller bygga nya hus för att främja kollaborativt lärande och erbjuda mer flexibla lärmiljöer för sina studenter och lärare. En ny brittisk guide, The UK Higher Education Learning Space Toolkit, ger praktiska råd, erfarenheter och inspiration till alla som jobbar med sådana ombyggnadsprojekt och förändringsprocesser. Rapporten har tagits fram av UCISA (Universities and Colleges Information Systems Association) och andra brittiska universitetsnätverk.

I dokumentet hittar du kapitel om pedagogiska förändringar (fokus på kollaborativt lärande), hur man driver ett ombyggnadsprojekt/ förändringsprojekt, design för lärande, teknisk utveckling, utvärdering, effektiv ledning av förändringsprocesser, utvecklingsfrågor och många referenser. I rapporten hittar du många bilder på intressanta lösningar och länkar till framgångsrika projekt.

Ladda ner hela dokumentet.

Inga kommentarer: