söndag 12 mars 2017

Norsk nationell strategi för IKT inom högre utbildning

En nationell strategi för IKT inom högre utbildning i Norge har tagits fram av Kunnskapsdepartementet enligt en nyhet från Norgesuniversitetet, Nasjonal strategi for IKT i høyere utdanning. Strategin ingår i den överordnade nationella utbildningsstrategin och innehåller även delstrategier för utbildning, forskning, administration och infrastruktur.

Stategin betonar vikten av en nationell samordning av insatser och ökat samarbete mellan lärosäten. Undervisningen går nu från den traditionella föreläsningsmodellen till mer studentorienterade modeller där kollaboration och aktivt lärande betonas. IKT spelar därför en stor roll i alla utbildningar idag, såväl på campus som på distans men det krävs en samordnad satsning på lärarnas digitala kompetens.

- Det er behov for ekstraordinære tiltak for å øke den digitale kompetansen hos mange av lærerne slik at de blir bedre i stand til å gjennomføre den ønskede omleggingen av utdanningen slik målbildene krever.

Hittills har digitalisering mest handlat om att skapa digitala motsvarigheter till traditionella metoder men strategin vill skapa en nationell plattform för forskning, utveckling och innovation genom digitalisering. Rapporten betonar dessutom vikten av distansutbildning och lärosätenas roll i att erbjuda livslångt lärande till alla, oavsett var man bor. Utvecklingen hittills har delegerats ner till institutionsnivå och resultatet är en ojämn och svag utveckling. 

- Utvalget mener at digitaliseringen av norsk høyere utdanning ikke har hatt høyt nok tempo, og at gjennomføringskraften ved institusjonene har vært for svak. Dersom ansvaret plasseres hos institusjonene alene, mener utvalget at utviklingen ikke vil gå raskt nok. Utvalget mener derfor at nasjonale myndigheter må legge til rette for økt digitalisering av høyere utdanning gjennom nasjonale tiltak som skal støtte opp om institusjonenes arbeid med utvikling av MOOC. Den nasjonale satsingen bør strekke seg over en femårsperiode.

Dags för en liknande strategi i Sverige?

1 kommentar:

GH sa...

Fint att se att Norge fortfarande och oförtröttligt är med i täten för IKT inom undervisningen.

Jag var med redan från början av 1980-talet (Finland) och redan då var Norge en utmärkt samarbetsnation och också föregångare.

God "IKT-fortsättning"!