torsdag 2 mars 2017

Mer fokus på digital källkritik behövs i lärarutbildning

CC0 Public domain on Pexels
Det är alldeles uppenbart att alla behöver lära sig mer om källkritik idag för att kunna bedöma om en nyhet är trovärdig eller inte. Framför allt måste landets lärarutbildningar fokusera mycket mer på hur lärarstudenter ska integrera digital källkritik i sin undervisning. En artikel i Lärarnas Tidning, Studenter lär sig för lite om digital källkritik, lyfter fram kritik från Statens medieråd och Lärarförbundet Student att lärarutbildningar behöver satsa ännu mer på området. Enligt Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student:

- Vår upplevelse är att det inte läggs något fokus på varken digital källkritik eller den didaktiska användningen av den på våra utbildningar. Det är verkligen något som behöver lyftas fram.

Statens medieråd vill gärna se examinationskrav inom medie- och informationskunnighet (Mik) och flera lärosäten håller med att det finns förbättringsområden. Källkritik är redan en mycket viktig del av alla lärarutbildningar men dagens föränderliga medielandskap kräver ännu skarpare fokus. Till exempel Vivi Sten, utbildningssamordnare vid Linnéuniversitetet:

- All undervisning på vår lärarutbildning genomsyras av vetenskaplighet, inklusive källkritiska perspektiv ... Men vi behöver säkert bli bättre på att »didaktisera« kunskapen om källkritik, det vill säga jobba mer med metodiken.

Det är viktigt att samordna insatserna så att alla lärarstudenter får en likvärdig fördjupning i området och det finns dessutom behov av fortbildning för yrkesverksamma lärare. Enligt en ny undersökning anser 44% av lärare i årsk 7-9 att de behöver fortbildning i digital källkritik.

Inga kommentarer: