tisdag 2 juni 2020

Bedömning på lektionstid, även på distans

Lärare på Katedralskolan i Uppsala har sedan två år tillbaka arbetat enligt principen att allt examinerande arbete sker i klassrummet. Under coronakrisen har de fortsatt med denna princip och det har bidragit till mindre stress för eleverna och säkrare bedömning, enligt en artikel av SkolverketBedömning på lektionstid underlättar vid distansundervisning.
Grunden för arbetssättet är att allt bedömningsunderlag inhämtas under lektionstid. Det ger eleverna tydliga ramar för när och var arbetet ska ske, samt tillgång till lärares och kamraters hjälp och återkoppling. Eleverna får tydliga begränsningar. Två konkreta exempel är att laborationsrapporter och PM-skrivning numera genomförs på lektionstid.
Lärarna arbetar i lag och ser till att examinationsuppgifterna bygger på elevernas vardag och erfarenheter så mycket som möjligt. Artikeln ger exempel på hur bedömningsuppgifter har anpassats inom olika ämnen som idrott, matematik och historie- och samhällskunskap.

Artikeln slutar med att ge följande råd för bedömning på distans:
  • Arbeta kollegialt med planering och genomförande av undervisning.
  • Ge dina elever tillfällen att visa vad de kan under lektionstid.
  • Hämta bedömningsunderlag på olika sätt: seminarier, korta prov, längre skrivuppgifter på lektionstid, delavstämningar och redovisning av praktiska moment via videolänk.
  • Kommunicera kontinuerligt med dina elever, både under de muntliga genomgångarna och under det enskilda arbetet.
  • Variera och anpassa sätten att kommunicera med eleverna.
Titta på en kort intervju med två lärare från Katedralsskolan.

Inga kommentarer: