lördag 6 juni 2020

Digitala lärresurser - ny guide för lärare


Digitala läromedel, lärresurser, lärverktyg, appar, lärspel och quizz. Utbudet av olika appar, digitala läromedel och tjänster växer, samtidigt som nätet är fullt av fria resurser som lärare använder. Nu lanserar edtechbranschen ett stöd, Att välja och värdera digitala lärresurser, för lärare för att kunna välja och värdera digitala lärresurser på ett kvalitativt och tryggt sätt.

För att kunna välja digitala lärresurser för att uppnå syftet med sin undervisning, behövs en viss kunskap om vad olika medier tillför för värde till undervisningen, menar Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry. Digitala lärresurser skiljer sig åt från analoga, eftersom de, förutom att erbjuda olika möjligheter till interaktion, form, innehåll och funktionalitet, också behöver fungera i den digitala miljön man har. Som lärare behöver du ställa dig ett gäng frågor utifrån det, när du ska välja och använda ett digitalt läromedel eller innehåll.Om man inte varit van att arbeta digitalt, är det nya frågor och dem har vi nu samlat i ett stöd vi hoppas att många ska få nytta av. I ljuset av erfarenheterna många lärare nu har av att undervisa på distans, så vet vi att man nu förbereder sig för en ganska osäker höst i pandemitider och är i full gång med att utveckla sina erfarenheter och digitala undervisning. Detta hoppas vi ska vara ett stöd i det förberedelsearbetet, avslutar Johanna.

Materialet innehåller olika delar för att underlätta för lärare i valet av lärresurser, bland annat olika frågeställningar och checklistor att utgå från.
  • Vilka teoretiska perspektiv kan du vila på när du väljer din lärresurs?
  • Stöd inför inköp av lärresurs och din digitala miljö (finns även som pdf)
  • Frågor att ställa till din digitala lärresurs kopplat till din undervisning
  • Checklista för att avgöra hur du kan och får använda en it-tjänst (finns även som pdf)
Källa: Pressmeddelande från Swedish Edtech Industry, Nu ska det bli lättare att välja och värdera digitala läromedel och resurser.

Inga kommentarer: