fredag 5 juni 2020

Digitala disputationer


Under våren har många disputationer fått genomföras digitalt, oftast i Zoom och en artikel i tidskriften Curie, Digitala disputationer skapar nya möjligheter, ger flera erfarenheter och tips. Självklart blir man besviken om man måste disputera digitalt; du får inte träffa och diskutera med opponenten eller gästerna och det blir ingen fest efteråt, åtminstone inga stora festligheter. Men själva disputationen fungerar bra enligt de som intervjuas i artikeln. Gäster som inte hade kunnat åka till en fysisk disputation kan delta i stället via nätet. Om man slipper kostnader för resor och logi kan man välja opponenter från andra sidan världen utan problem.
Det digitala formatet skapar också nya valmöjligheter när det gäller vilka man bjuder in att vara opponent eller vilka som ska ingå i betygskommittén. Mia von Euler menar att man därför bör överväga att ta med sig delar av det digitala formatet till tiden efter coronapandemin.
– Det blir lättare att se ut lämpliga personer till granskningskommittén om de kan delta på distans. Att slippa resa spar både tid och miljö.
Även efter vi har återvänt till campuset och fysiska träffar så kommer framtida disputationer att sändas via nätet framöver för att alla får vara med.

Inga kommentarer: