måndag 8 juni 2020

Stockholms universitet undersöker vårens distanslösningar


Stockholms universitet inleder nu en omfattande undersökning om hur studenter och lärare har upplevt den digitala våren med all undervisning på distans, enligt en nyhet, Enkät undersöker vårens distansundervisning. Undersökningen ingår i ett svenskt-amerikanskt projekt, CALIE, med målet att stärka universitetens möjligheter att strategiskt möta nya samhällsutmaningar.
Stockholms universitet genomför nu en enkätundersökning för att ta reda på hur studenter och lärare upplevde att delta i undervisningen respektive undervisa på distans under våren. Eftersom det finns en risk att en del av undervisningen kommer att ske online även i höst vill universitetet utveckla och anpassa undervisningen så att den på bästa sätt stödjer studenters lärande. Enkätsvaren kommer därför att vara mycket betydelsefulla i universitetets fortsatta planering och utveckling av undervisningen.
Enkäten kommer att skickas ut till samtliga institutioner och sedan förmedlas till studenter och lärare. Resultaten kommer att kunna presenteras tidigt i höst.

Inga kommentarer: