torsdag 4 juni 2020

Kommande evenemang

Photo by Julia M Cameron from Pexels
Här kommer flera tips på kommande webbinarier och konferenser. Den stora konferensen om e-lärande och distansutbildning EDEN 2020 är helt digital i år och det går fortfarande bra att registrera dig.

Måndag 8 juni, 17:00
Developing 21st Century Skills Through Teaching Online: Opportunities and Challenges. Arrangeras av EDEN (European Distance and E-learning Network)

Torsdag 11 juni, 14:00
Covid-19 and changes in learning and teaching.
Arrangeras av EUA (European Universities Association)

18-19 juni
Virtual Mobility for Universities andEuropean University Alliances.
Digitalt seminarium under 2 dagar. Arrangeras av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) och projektet Open Virtual Mobility E+.

22-24 juni
EDEN 2020 Annual conference.
Hela konferensen är nu digital med ett stort program föreläsningar, workshops, forskningspresentationer och rundabordsamtal. Konferensens tema är  Human and artificial intelligence for the society of the future. Inspiring digital education for the next STE(A)M student generation. Mer information och anmälan på konferensens webbplats.

1 kommentar:

Jonas Bäckelin sa...

Under EDEN 2020 presenterar jag en Poster Session kring hur man kan fortbilda lärare att använda videokonferenser med en expert för att designa en lektion. Titel: Integration the Learning by Design Pedagogy in Teacher Training - Training STEM Teachers to Use Video Conferencing with an Expert to Differentiate Learning Processes