onsdag 10 juni 2020

Stort intresse för högskolestudier - UKÄs årsrapport 2020

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har publicerat sin årsrapport och presenterade innehållet via en webbsändning 9 juni (se inspelningen nedan). Intresset för högre utbildning fortsätter att växa, framför allt bland kvinnor som nu utgör 60% av alla studenter.
Universitetskanslersämbetets årsrapport ger en överblick över högskolesektorns aktuella läge och långsiktiga utveckling. Rapporten bygger på en stor mängd statistiskt material som löpande samlas in och sammanställs i årsrapporten. Materialet finns också i vår statistikdatabas samt i rapporter och analyser som publiceras löpande under året. I anslutning till varje kapitel finns här på webben figur- och tabellunderlag.
Rapporten innehåller statistik och kommentarer om följande områden:
 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Internationell studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå.
 • Utbildning på forskarnivå.
 • Utbildning och arbetsmarknad.
 • Högskolans personal.
 • Högskolans ekonomi och finansiering.
 • Högskolans forskning
Rapporten också beskriver och kommenterar olika utvecklingstendenser, bland annat:
 • Intresset för högskolestudier är fortsatt högt
 • Antalet distansstudenter ökar kraftigt
 • Allt fler äldre i högskolan
 • God arbetsmarknad för personer med examen från högskolan
 • Forskarutbildningen inte alltid lönsam för individen
 • Personalen vid landets lärosäten ökar
 • Kostnaderna för högskolans verksamhet ökar och intäkterna minskar
 • Den sociala snedrekryteringen till högskolan fortsätter
Ladda ner årsrapporten som pdf-fil.

Här ser du UKÄs webbsändning med en övergripande presentation av årsrapporten samt frågor och svar.

Inga kommentarer: