onsdag 3 juni 2020

Studentåterkoppling via Zoom

När studenter får bedöma varandras arbete under arbetsprocessen (peer review) får de flera förslag än när bara läraren står för återkopplingen. Dessutom lär de sig konsten att ge och ta konstruktiv kritik och att kunna anpassa sitt arbete efter återkopplingen. PeterTörlind, Luleå tekniska universitet, har skrivit en bloggpost, Facilitated peer review, om en metod för peer review som han har utvecklat och hur han anpassade metoden för distansundervisning via Zoom. Studenterna delas upp i breakougrupper där varje grupp granska och ger återkoppling på varandras projektarbete med förslag på förbättringar. De arbetar utifrån en bedömningsmall och får stöd av läraren under processen. 

Processen beskrivs i mer detalj i en artikel från 2019: 
Törlind, P. (2019). Improving Written Communication: Implementation at Industrial Design Engineering. Proceedings of the 15th International CDIO Conference, Aarhus University, Aarhus, Denmark, June 25 –27, 2019.

Inga kommentarer: