tisdag 9 juni 2020

Den digitala omställningen - internationell rapport

Photo by Bruno Cervera from Pexels
En ny artikel i Asian Journal of Distance Education, A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis, rapporterar om hur 31 länder, bl a Sverige, har hanterat övergången till distansutbildning under covid-19 krisen. En viktig utgångspunkt för alla diskussioner om krishanteringen är skillnaden mellan de nödlösningar som universitet och skolor har tvingats införa (emergency remote education) och välplanerad och kvalitetssäkrad distansutbildning.
Distance education, for instance, is a planned activity and its implementation is grounded in theoretical and practical knowledge which is specific to the field and its nature. On the other hand, emergency remote education is about surviving in a time of crisis with all resources available, including offline and/or online.
 Det finns förstås stora skillnader mellan länderna men artikeln visar många gemensamma nämnare.
  • Organisationer med lång erfarenhet av distansutbildning med erfarna lärare och bra support klarade sig bäst i omställningen.
  • Studenter med bra studieteknik, tillgång till bra utrustning och en hemmiljö som erbjuder goda studieförhållanden klarade sig bra. 
  • Krisen har avslöjat avgörande klyftor mellan olika studentgrupper i termer av hemmiljö, support, tillgång till internet och utrustning, studieteknik mm.
  • Tillgång till support och gemenskap har varit avgörande.
  • Övergång från summativ till formativ bedömning.
  • Ökat intresse för att dela med sig av lärresurser och större öppenhet.
Rapporten innehåller rapporter från 31 länder på 2-3 sidor per land.

Inga kommentarer: