onsdag 17 mars 2021

Coronaviruset och högskolan - UKÄ släpper delrapport

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har publicerat den första delrapporten om hur landets lärosäten har påverkats av pandemin, enligt en nyhetsartikel, Konsekvenser av coronapandemin på högskolan så här långt. Trots påfrestningar för både studenter och lärare har omställningen gått överraskande bra. Enligt Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ:

Det har varit lite överraskande att vi inte sett några större effekter på vare sig avhopp eller studieresultat. En anledning till att det gått så pass bra var att den tekniska infrastrukturen redan fanns så plats, även om det funnits oklarheter kring digitala examinationer.

Disciplinärenden har ökat tydligt med en ökning på 61% jämfört med året innan. Oklarheter kring digitala examinationsformer kan ha bidragit till ökningen. Även om de flesta studenterna har en positiv inställning till digital undervisning saknar de den sociala studiemiljön och det har lett till isolering och stress. De som har saknat en bra studiemiljö hemma har också drabbats.

Många studenter känner sig ensamma, isolerade och längtar efter det sociala studentlivet. Det har gjort att de har haft det svårt att hålla uppe studiemotivationen. Osäkerheten kring studiesituationen har också skapat stress och oro hos studenterna.

Men intresse för högre utbildning växer och antalet studieplatser har ökat. Antalet studenter hösten 2020 var 7% högre än föregående år. 

Flera delrapporter kommer att släppas under året.

Läs mer: Coronaviruset och högskolan, Delrapport 1.

Lyssna på ett kort radioreportage om rapporten av Sveriges Radio.

Inga kommentarer: