torsdag 25 mars 2021

Jobb efter högskolan - framtidens arbetsmarknad

Photo by Günter Valda on Unsplash

Nu är det dags att söka sig till högskolan och många undrar över vilka utbildningar leder till jobb i framtiden. Ett pressmeddelande från ArbetsförmedlingenHär finns jobben efter högskolan, ger tips om framtidens arbetsmarknad. Störst efterfrågan finns inom sjukvård och utbildning där det redan idag finns brist på arbetskraft.
Den strukturomvandling som pågår, och påskyndas av pandemin, har den tekniska utvecklingen som främsta drivkraft. Digitalisering och automatisering blir ett allt större inslag i arbetet framöver. När innehållet i vissa yrken förändras och andra yrken försvinner ställs det nya krav på kompetens. De kommande åren ökar efterfrågan på tekniska kompetenser. Framför allt är grundläggande digitala kunskaper en viktig förutsättning inom väldigt många yrken.

Yrken som kommer att ha hårdaste konkurrens om jobben 2025 är banktjänsteman, fastighetsmäklare, finansanalytiker och investeringsrådgivare, fotografer, grafiska formgivare, informatörer, kommunikatörer, PR-specialister och journalister. Yrken med lägst konkurrens om jobben 2025 är barnmorska, civilingenjörsyrken, förskollärare, grundutbildade sjuksköterskor, läkare, läraryrken, mjukvaru- och systemutvecklare, specialistsjuksköterskor, speciallärare och specialpedagoger samt
systemanalytiker och it-arkitekter.

Inga kommentarer: