söndag 21 mars 2021

En "bottenhögskola" för alla? - debattartikel

Photo by Lars Kienle on Unsplash

En debattartikel i Göteborgsposten av Martin Hellström, rektor för Högskolan VästFölj Fridtjuv Bergs idé – skapa en bottenhögskola för alla!, föreslår en bredare syn på högre utbildning som en del av det livslånga lärandet. Precis som Fridtjuv Bergs idé om en bottenskola (grundskola) för alla för 170 år sedan behöver vi idag en högskola för alla.

Detta betyder inte att alla måste börja sin eftergymnasiala utbildning på en högskola eller ett universitet. Men det betyder att alla människor borde vara en del av den högre utbildningen någon gång under sin livstid. Detta för att utveckla allas livslånga lärande, men även akademin genom att berika den med erfarenhetsbaserad kunskap och mångfald.

Högre utbildning bör vara tillgänglig för alla oavsett bostadsort med en flexibilitet som erbjuder möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling under hela livet. Det ska vara lätt att växla mellan arbete och utbildning. han menar att just Högskolan Väst vill vara en sådan högskola.

Vi vill vara ett nav, en spindel i nätet i ett ekosystem för livslångt lärande där det finns tydliga och enkla övergångar mellan olika utbildningsgivare, företag och offentlig sektor. Det ska vara lätt att gå från ett arbetsliv utanför akademin in i akademin och tillbaka igen. Så skapas mervärden för akademin, individer och samhället.

Inga kommentarer: