torsdag 4 mars 2021

Interaktivitet eller engagemang?

Photo by Celpax on Unsplash

En intressant artikel av Ken MolayWhat Everyone Gets Wrong About Webinar Engagement, menar att vi ofta blandar ihop interaktivitet med engagemang när det gäller videomöten. Idag används olika verktyg för snabba omröstningar eller flervalsfrågor för att vi tror att de skapar engagemang. Artikeln menar att vi kan vara väldigt engagerade i en film, pjäs, koncert eller föreläsning utan att behöva interaktivitet. Ibland blir interaktiva moment bara störande och idag finns det en viss trötthet med sådana inslag. Vi sitter ju fastklistrade framför TV:n när vi ser en ny film eller serie utan att behöva rösta eller tycka till. 

You can deliver a very engaging webinar without using a single interactivity feature of your web conferencing technology. And you can use all those nifty features and still leave your audience feeling unsatisfied and disconnected from the material.

Budskapet är inte att vi ska sluta med omröstningar osv men att vi ska fundera mer kring varför vi använder dem. 

Inga kommentarer: