tisdag 9 mars 2021

Satsa på högskolepedagogiken - debattartikel

Photo by Kaleidico on Unsplash

En omfattande nationell satsning på högskolepedagogisk utveckling bland landets lärosäten behövs för att höja undervisningskvaliteten och bidra till landets kompetensförsörjning.  Så skriver Magnus Wallerå och Ulrika Wallén, Svenskt näringsliv, samt Simon Edström och Linn Svärd, Sveriges förenade studentkårer, i en debattartikel på Allting.seUniversitet och högskolor behöver ett digitalt högskolepedagogiskt lyft

Den digitala omställningen krävde många nödlösningar i fjol men nu måste vi höja kvaliteten på den nätbaserade undervisningen. Lärosätena måste arbeta strategiskt och långsiktigt kring pedagogisk utveckling och här krävs nationell samordning och incitament. Det saknas desutom strategier och åtgärder för att motarbeta psykisk ohälsa bland studenter i kontrast med flera andra länder i Europa.

Artikeln lyfter fram tre rekommendationer:
  • Satsa på högskolepedagogiken. Kvaliteten på undervisningen är avgörande för både studenter och näringsliv och därmed samhället.
  • Genomför ett digitalt kompetenslyft för lärare i högskolan.
  • Ta fram en nationell strategi och expertråd för att motverka psykisk ohälsa bland studenter
En högskoleutbildning av god kvalitet är avgörande för studenternas lärande och företagens kompetensförsörjning och behovet av digital kompetens har blivit tydlig under pandemin. Kan Sverige komma väl rustad ut efter krisen med välmående och högpresterande studenter, goda förutsättningar för lärande och en hög utbildningskvalitet, så kommer det stärka Sverige som konkurrenskraftig kunskapsnation.

Inga kommentarer: