tisdag 30 mars 2021

Ny MOOC om kriminologi från Linnéuniversitetet

Photo by kat wilcox from Pexels

Är du nyfiken på kriminologi? Nu erbjuder Linnéuniversitetet en gratis öppen introduktionskurs som ger dig inblick i området, Brottsplatsen Linné: Din ingång till kriminologin. Kursen omfattar fem moduler och kräver cirka 30 timmars arbete. Kursen ger inga högskolepoäng och du kan ta dig genom materialet i egen takt. 

Kursen utgör en introduktion till ämnet kriminologi i formen av en MOOC (Massive Open Online Course). Du kommer få veta mer om brottslighet utifrån ett brett akademiskt perspektiv förankrad i aktuella frågor kring vad är brott, hur den brottsligheten kan mätas och studeras samt hur den rapporteras i media. Under kursens gång får du möjligheten att reflektera över frågor rörande brottslighet och uttrycka dina egna reflektioner i ämnet. Du kommer också få tillgång till ett digitalt material som ger dig inblick i kriminologisk forskning.
Om du sedan blir intresserad av att lära dig mer så kan du studera kriminologi vid Linnéuniversitetets  Institution för polisiärt arbete reda från och med höstterminen 2021.

Inga kommentarer: