onsdag 10 mars 2021

SPARK - konferens om livslångt lärande

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

En kostnadsfri digital konferens om livslångt lärande arrangeras 22 april av Jönköping University inom sin forsknings- och utbildningsmiljön SPARK. SPARK-konferensen ska vara en mötesplats för akademi, näringsliv och den offentliga sektorn för att diskutera hur tillgång till flexibel högre utbildning kan stärka den regionala ekonomin. Enligt Salem Seifeddine, programchef för SPARK och forskningschef vid Tekniska Högskolan, JU:

När forskningen kan paketeras i lämpliga utbildningsformat och tillgängliggöras för både industrin och våra studenter kan teknikens framfart snabbt implementeras och skapa hållbara lösningar.

Program och anmälan.

Inga kommentarer: