fredag 26 mars 2021

Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) fortsätter sin kartläggning av den digitala omställningen och nu kommer samlade erfarenheter från högskolesektorns olika nätverk, Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin – yttranden från högskolesektorn. Fem organisationer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (Swednet), Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU), Samordnarnätverket för nationella medel för riktat pedagogiskt stöd samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), fick följande frågor:

  • Vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
  • Vilka tekniska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
  • Vilka förändringar kan komma att bli bestående och vilka kommer att upphöra?
Yttranden ger tillsammans en bild av läget. Varje organisation valde själv det tillvägagångssätt som de bedömde var rimligast och bäst för ett yttrande. De flesta bygger på enkätundersökningar.
Deras svar finns att ladda ner från UKÄs sida.

Inga kommentarer: