måndag 1 mars 2021

Uttalsfel i talsyntes skapar problem för synskadade studenter

Photo by Mikhail Nilov from Pexels

Tekniken talsyntes som automatiskt omvandlar en text till tal har utvecklats mycket under de senaste åren och många studenter med synskador är beroende av tekniken för att kunna läsa sin kurslitteratur. Men tekniken är långt ifrån perfekt och läser fel ibland enligt ett reportage av SVT KulturnyheterForskaren om bristerna med tekniken: ”Svårt och väldigt resurskrävande”. Jens Edlund, forskare vid KTH, driver ett forskningsprojekt i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Bonnierförlagen och Wikimedia Sverige för att vidareutveckla talsyntes och höja dess träffsäkerhet. Dagens talsyntes gör ofta fel med namn och en del låneord och dessa fel kan förvirra läsaren. Alternativet är att en människa läser hela boken och den lösning är omöjlig med tanke på hur många böcker som måste läses in varje år. Utvecklingen går framåt menar Jens Edlund men inte i samma takt som engelskspråkig talsyntes. 

Det är en svår uppgift och väldigt resurskrävande att ta fram talsyntes. Även om svenska inte är ett litet språk så går det inte att jämföra med resurserna som finns för engelska talsynteser.

Inga kommentarer: