lördag 10 april 2021

Arbetsmiljön i hemmet

Många har arbetat hemifrån i stort sett ett helt år nu men hur ser din arbetsmiljö ut? Sitter du fortfarande med en laptop på köksbordet eller har du skapat en arbetsplats med skrivbord, storskärm och kontorsstol? Organisationen Prevent har en bra guide till hur du skapar en ergonomisk arbetsplats i hemmet med checklistor både för anställda och chefer.

Vid arbete i hemmet behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram en checklista som chefen och den anställda kan fylla i tillsammans, och som innehåller punkter som underlättar undersökningen. Det är bra om den anställda funderar igenom frågorna i förväg. Det finns också en variant av checklistan för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen. 
Här ser du en introduktionsfilm med ergonom Jan-Erik Ståhl:

Inga kommentarer: