onsdag 21 april 2021

Zoomtrötthet drabbar fler kvinnor än män

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Kvinnor drabbas av så kallad Zoomtrötthet i högre grad än män enligt en artikel i Forskning.se, Kvinnor drabbas mer av Zoomtrötthet. Forskare vid Göteborgs universitet och amerikanska Stanford University har studerat drygt 10 000 enkätsvar från hela världen för att se hur dessa personer hanterar arbetsdagar med många och långa videomöten. Enligt Géraldine Fauville, Göteborgs universitet:

Studien visar att de som har fler och längre möten, samt kortare paus mellan mötena, upplever en större zoomtrötthet. Den visar också att kvinnor generellt upplever en större zoomtrötthet än män. Andelen kvinnor som uppger att de är mycket till extremt trötta av videomöten motsvarar nästan 14 procent, det vill säga en av sju av kvinnor, medan andelen män som uppger att de är mycket till extremt trötta motsvarar 5,5 procent, alltså en av 20.
Faktorer som bidrar till tröttheten är:
  • Spegeleffekten - att man tvingas titta på sig själv under långa möten och blir ofta självkritisk. Prova att stänga av funktionen self view så att du inte ser dig själv fast alla andra ser dig.
  • Begränsad rörlighet - man tvingas sitta stilla under hela mötet, annars kan det uppfattas som oartigt. Prova att stänga av din kamera då och då för att kunna röra dig i rummet.
  • Ständigt fokus - känslan att alla stirrar på dig. prova att minska ytan med alla ansikten och fokusera på talet.
  • Energikrävande - man måste koncentrera sig hela tiden på många intryck, video, tal och text. Prova att fokusera på en sak i taget.
Referens
Fauville, Geraldine and Luo, Mufan and Queiroz, Anna C. M. and Bailenson, Jeremy N. and Hancock, Jeff, Nonverbal Mechanisms Predict Zoom Fatigue and Explain Why Women Experience Higher Levels than Men (April 5, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3820035 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3820035

Inga kommentarer: